DMO Spesialisten 2022

Det bliver spennende i 2022

Ohoi, jeg har mange spennende planer med DMO Spesialisten i 2022! Det første som er på tegnebrettet er et kreativt workspace i samarbeid med en rekke aktører på Vestnes. Det har åpnet seg en mulighet for å leie et rom. Her har jeg planer om å lage workshops og open-mic-kvelder for entreprenører, som gjerne vil ha kritisk tilbakemelding på ideen sin. Jeg går også å leker med tanken om å ta mine kompetanser til forbrukermarkedet (B2C), i form av kursing og lignende. Vi har et space ledig, som vi har lyst å bruke til konsepttest. Skulle det bli en suksess, så snakker vi om å ta det ned på bakkeplan, i mer åpne lokaler med vindu ut mot gata. DMO Spesialisten sin rolle i alt dette er ikke ennå avklart, men jeg er med i idéutviklingsprosessen.

Flyttet fra Rauma til Vestnes

Hvis du er lokal, så vet du kanskje at Rauma for tiden gjennomgår en stor omveltning. Tilførselen av Romsdalen AS og gondolen har gitt et velkomment pust med energi til Romsdalen. Uansett om du er for eller imot gondolen, og utbyggingen av Nesaksla, så har Romsdalen fått tilført en god porsjon ny, frisk energi med denne organisasjonen. Ikke minst fordi investorer og interessentene er en blanding av lokale eiere, samt en mor-organisasjon med norske og utenlandske investorer. Dette gir en grei miks av interessenter, som jeg tror holder det passe lokalt, men med energi og perspektiv utenfra.

Så hvorfor flytte fra Rauma, hvis det skjer så mye, disse dager? Jeg flyttet virksomheten min fra Rauma til Vestnes av flere årsaker. Jeg har dessverre opplevd Rauma som et veldig innestengt og lukket sted med lite rom for innovasjon i reiselivsbransjen. Foruten å være styrt av stort sett de samme fem personene, på tvers av politikk og næringsliv, så har jeg møtt motstand for tankegangen om strukturert destinasjonsledelse. Det var lite villighet til å se det større perspektivet i å lede destinasjonen, i en strukturert og mer bærekraftig retning. Jeg håper, at de med deres nye merke som Bærekraftig Reisemål, innser behovet for profesjonalisering og strukturering av bransjen lokalt.

Vestnes er en underutviklet flaskehals, som forbinder Ålesund og resten av vestkysten med Molde, Kristiansund og videre opp til Trondheim, i nordgående retning. I østgående retning er Vestnes bindeleddet mellom Ålesund og Rauma/Romsdalen og videre ned mot skisportsdestinasjonene Hemsedal, m.fl. Jeg har snakket med talenter, som har flyttet til fylket, som synes, at Romsdalen blir for langt inne i en dal, litt for langt i fra sentral infrastruktur. Derfor har jeg trua på Vestnes, med kort vei til Molde og Ålesund og videre ut. Og jeg har ikke engang nevnt helårs-forbindelsen til Geiranger og videre ned til Stryn.

Muligheter iVestnes

Nei, overskriften er ikke en tastefeil. Det er helt bevisst å trekke sammen “i” og “Vestnes”, for det er navnet på den digitale byporten, som per i dag brukes til en blanding av informasjon til tilflyttere, kulturliv, arbeidsmarkedsinformasjon og turistportal. Hvis du ser gjennom denne hjemmesiden, kan du danne deg et inntrykk av, hvor Vestnes står i dag, når det gjelder reiselivsbransjen og lokal utvikling... Det er mye å gå på, og dét er en kjempespennende mulighet!

Hvis vi lager en kjapp situasjonsanalyse av Vestnes som bosted for unge talenter per i dag, så ligger infrastrukturen allerede til rette for, at det kan trekke til unge familier. Husprisene er relativt lave, og særlig med tanke på prisøkningen, hvis en bare tar fergen over fjorden til Molde, eller kjører til Ålesund. Begge byer er i pendleavstand fra Vestnes. Det trengs “bare” å utvikle et attraktvt lokalt tilbud, som kan dekke unge familier sitt moderne behov, slik som de er vant med fra et større bymiljø. Det sammen med å stimulere fagmiljøer i ulike bransjer, samt på tvers. Det må skje uten å glemme hva som  er motivasjonen for å flytte på bygda: plass, natur, stillhet, trygghet og frisk luft. Får vi skapt noe slik, så tror jeg det kunne bli satt skubb i Vestnes.

Jeg vet fra meg selv, som teknologisk følger greit med utviklingen, at jeg ofte er hindret i å løse visse problemer, fordi den teknologiske utviklingen lokalt ikke helt er oppe i samme gir. Det, i tillegg til et relativ lite næringsliv, mest bestående av tradisjonelle bedrifter, som tar lang tid om å omstille seg, gjør, at det er tungt å drive innovasjon. Derfor håper jeg, at jeg kan få lov å bidra med å skape et attraktiv Vestnes, der andre unge stjerner får lyst å bosette seg med sine familier.   

Derfor anser jeg et kreativt co-working space, som et lite, men viktig steg i den riktige retningen - skal vi utvikle oss lokalt og trekke til nye, kreative talentspirer utenfra. 


Lokal utvikling krever initiativ og lagånd

Det lokale utviklingsselskapet Vestnes Næringsforum er per i dag et veldig lite foretak, men med høy energi, mye takket være Josefine R. Tomren, som er prosjektansatt på sitt siste av foreløpige to år. DMO Spesialisten håper, at prosjektet blir forlenget, for å holde på Josefine sin høye energi. 

Det hadde vært et optimalt miljø, dersom flere lokale initiativ gikk sammen om å få opp det faglige nivået på bygda. Det krever, at en ikke er redd for å hive seg utpå og dele litt av sin kunnskap med andre. For som jeg sier i DMO Spesialisten: “selg naboen, for da øker også dine sjanser, ved at det kommer flere folk til området”. På bygda må vi løfte hverandre og ikke holde seg for seg selv. Flere hoder tenker bedre enn ett, som en sier.


Jeg skikkelig spent på året 2022. Håper det samme gjelder for deg. Hvis ikke, så er du velkommen til å kontakte meg, da skal jeg fortelle deg om en spennende fremtid, som ligger klar til å gripe tak i.

Ta kontakt for samarbeid, prosjekt eller bare en uformell kopp kaffe :)


Hilsen Fredrik E. Gosch, DMO Spesialist


Støtt DMO Spesialisten gratis ved å la meg lagre et par informasjonskaspler i din nettleser. Det hjelper meg med å drifte levebrødet mitt. Dine data er kryptert og kan ikke spores tilbake til deg. Se min privatlivspolitikk her for mer informasjon. Du kan alltid endre innstillingene dine. Tusen takk!

Les også